جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 214384
  تاریخ انتشار : 8 مرداد 1396 12:44
  تعداد بازدید : 554

  تازه های مقالات فارسی تیر ماه 96

  تازه های مقالات فارسی تیر ماه 96


  رکورد

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۱۳۰۰۱

  چشم انداز نظام پاسخ دهي به جرايم سازمان يافته در پرتو شناسايي ظرفيت هاي پيشگيرانه اسناد هويتي/ احسان عباس زاده اميرآبادي.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۷، تابستان: ص ۹-۳۵.

  ۱۳۰۰۲

  شروط زيان قابل جبران در حقوق مسئوليت مدني ايران و انگلستان؛ با نگاهي گذرا به حقوق آمريکا و آلمان/ الياس نوعي.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۷، تابستان: ص ۳۷-۵۰.

  ۱۳۰۰۳

  شهروندي و مرزهاي قانون اساسي/ کيم روبنستين، نيام لناگ مگواير؛ مترجم علي اصغر فرج پور اصل مرندي.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۷، تابستان: ص ۵۱-۸۴.

  ۱۳۰۰۴

  چالشهاي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي در پرتو حقوق بين الملل/ مهسا فرحان جم.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۷، تابستان: ص ۸۵-۱۰۴.

  ۱۳۰۰۵

  وقتي شهروندان همه پليس مي شوند (بررسي تبصره يک ماده ۴۵ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲)/ بهزاد جهاني، ابوطالب تقي پور.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۷، تابستان: ص ۱۰۵-۱۱۹.

  ۱۳۰۰۶

  نقش و جايگاه رابطه سببيت در حوادث رانندگي در حقوق انگلستان/ امير خواجه زاده.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۷، تابستان: ص ۱۲۱-۱۴۹.

  ۱۳۰۰۷

  فناوري نانو در حقوق اختراعات/ ندا حسني.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۷، تابستان: ص ۱۵۱-۱۷۶.

  ۱۳۰۰۸

  بررسي اصل آزادي قراردادي در ماده ۱۰ قانون مدني/ علي رحمتي وند، سيامک لطفياني.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۷، تابستان: ص ۱۷۷-۱۹۰.

  ۱۳۰۰۹

  مسئوليت مدني متصرف مال غيرمنقول (توقيف شده) بازداشت شده/ کيومرث منصوبي.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۷، تابستان: ص ۱۹۱-۲۱۲.

  ۱۳۰۱۰

  بررسي اصل تناسب جرم و مجازات در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ فرشيد اکبرزاده.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۸، پاييز: ص ۹-۳۴.

  ۱۳۰۱۱

  حکم مجازات تکرار جرم در حدود و تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا/ مريم فريدوني، نفيسه آفتابي آراني، پروين کافيان.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۸، پاييز: ص ۳۵-۴۶.

  ۱۳۰۱۲

  ارزيابي مفهوم عدالت در انديشه سياسي اسلام و غرب/ حميدرضا رحماني.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۸، پاييز: ص ۴۷-۷۲.

   

   

  ۱۳۰۱۳

  حفاظت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانه/ مهسا فرحان.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۸، پاييز: ص ۷۳-۹۳.

  ۱۳۰۱۴

  جايگاه حقوقي بيمه نفت با نگرشي بر تجارت بين الملل/ محمدجواد پهلوان.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۸، پاييز: ص ۹۵-۱۰۸.

  ۱۳۰۱۵

  مسئوليت بين المللي دولت ها ناشي از اعمال متخلفانه رسانه هاي فراملي (در پرتو حقوق حاکم بر رسانه)/ ميثم اقبالي.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۸، پاييز: ص ۱۰۹-۱۳۸.

  ۱۳۰۱۶

  پيشگيري انتظامي از جرم در بستر احياي پليس قضايي/ پريوش پورشکيبايي.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۸، پاييز: ص ۱۳۹-۱۵۲.

  ۱۳۰۱۷

  تعهدات اوليه و ثانويه در اجاره/ مونا پيدايش، سعيده صالحي.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۸، پاييز: ص ۱۵۳-۱۷۷.

  ۱۳۰۱۸

  ديپلماسي محيط زيست راهبردي موثر براي مهار مخاطرات بين المللي زيست محيطي/ سبحان طيبي.- مجد. ۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ۳۸، پاييز: ص ۱۷۹-۱۹۶.

   

   

  ۱۳۰۱۹

  بررسي موضوع حجر موکل در آينه آراء دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران/ محمد عظيميان.- کانون. ۱۳۹۵، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۶۳ و ۱۶۴: ص ۱۷-۲۱.

  ۱۳۰۲۰

  نيم نگاهي به؛ حق انتفاع/ صابر ناظمي پول.- کانون. ۱۳۹۵، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۶۳ و ۱۶۴: ص ۲۳-۴۶.

  ۱۳۰۲۱

  هرمنوتيک/ علي توسلي، بهنوش فلاحت پيشه.- کانون. ۱۳۹۵، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۶۳ و ۱۶۴: ص ۴۵-۵۹.

  ۱۳۰۲۲

  اخلاق حرفه اي سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي/ امير مرادي، مرتضي جهانيان.- کانون. ۱۳۹۵، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۶۳ و ۱۶۴: ص ۶۱-۹۱.

  ۱۳۰۲۳

  قائم مقامي در دعاوي تخليه اماکن استيجاري تجاري/ عباس ماهر.- کانون. ۱۳۹۵، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۶۳ و ۱۶۴: ص ۹۳-۱۱۶.

  ۱۳۰۲۴

  جمع عرفي در قوانين متعارض/ حسين رفسنجاني مقدم، بهزاد پورسيد.- کانون. ۱۳۹۵، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۶۳ و ۱۶۴: ص ۱۱۹-۱۳۸.

  ۱۳۰۲۵

  جامعه سردفتري نيازمند آرامش حرفه اي/ فريدون کاکاوند.- کانون. ۱۳۹۵، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۶۳ و ۱۶۴: ص ۱۳۹-۱۴۱.

   

   

  ۱۳۰۲۶

  بازخواني حقوق موديان مالياتي در ايران و آمريکا/ مريم مهاجري.- کانون. ۱۳۹۵، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۶۳ و ۱۶۴: ص ۱۴۳-۱۶۰.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27665859
اکنون :
36