جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 214385
  تاریخ انتشار : 8 مرداد 1396 13:8
  تعداد بازدید : 449

  پایان نامه های فارسی تیر ماه 1396

  پایان نامه های فارسی تیر ماه 1396


  رکورد

  عنوان - پديدآور - مشخصات

  ۷۳۷

  مطالعه تطبيقي اشتباه در حقوق کيفري ايران و فرانسه/ محمدحسن خويشتن دار.- به راهنمايي علي خالقي با مشاوره عباس شيري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه جزا و جرمشناسي، رشته حقوق) ؛ ۹۲-۱۳۹۱.

  ۷۳۸

  قلمرو زماني قوانين مربوط به حدود (بررسي مباني و چالش ها)/ ايمان رحيمي نيت.- به راهنمايي محسن برهاني با مشاوره علي خالقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه حقوق جزا و جرم شناسي، رشته حقوق) ؛ ۱۳۹۴.

  ۷۳۹

  نظام تعدد قاضي در دادرسي کيفري ايران/ مريم حق ويردي زاده.- به راهنمايي علي خالقي با مشاوره محمدمهدي ساقيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه حقوق جزا و جرم شناسي، رشته حقوق) ؛ ۱۳۹۵.

  ۷۴۰

  جعل علامت در حقوق کيفري ايران/ مژگان جهانمردي.- به راهنمايي عباس شيري با مشاوره علي خالقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه جزا و جرمشناسي، رشته حقوق) ؛ ۹۲-۱۳۹۱.

  ۷۴۱

  تبعيض مثبت در حق اشتغال زنان؛ در حقوق ايران در مقايسه با حقوق بين الملل/ آناهيد طاهري.- به راهنمايي محمدرضا ضيايي بيگدلي با مشاوره مهدي هداوند.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ۱۳۹۵.

  ۷۴۲

  اعمال استانداردهاي دوگانه در عملکرد دهه اول شوراي حقوق بشر/ رحيم احمدخاني.- به راهنمايي پوريا عسکري با مشاوره علي محمد فلاح زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ۱۳۹۵.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27666102
اکنون :
44