جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 214451
  تاریخ انتشار : 9 مرداد 1396 15:11
  تعداد بازدید : 562

  تازه های کتاب های فارسی تیر ماه 95

  تازه های کتاب های فارسی تیر ماه 95


  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۶۱۱۹

  K‎ ۳۲۴۰‎ /م۷م۳ ۱۳۹۴

  مجموعه اسناد کنوانسيون هاي ( بين المللي) حقوق بشر/ تدوين حسين ملکي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۶۷۷۷

  KMH‎ ۵۰۰‎ /ب۲چ۸ ۱۳۹۱

  چکيده نکات و مباحث حقوق مدني/ مولف منوچهر باقري مقدم.- [ويرايش ۱].- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۱.

  ۷۹۹۲

  K‎ ۳۱۵۰‎ /م8م۲ ۱۳۹۵

  مباني، کليات و تحولات تاريخ حقوق عمومي/ تحت اشراف سيدمحمود هاشمي شاهرودي؛ تاليف ابراهيم موسي زاده، با همکاري اکبر براري.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۸۰۴۴

  KMH‎ ۹۳۰‎ /۳۲ح۷ ۱۳۹۳

  حقوق قبض انبار عمومي/ مرتضي عاليدايي احمدي؛ با مقدمه شکراله نيکوند.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۳.

  ۸۶۴۴

  KMH‎ ۴۸‎ /۷۹ن۸ ۱۳۹۱

  نگارش و دستور زبان حقوقي: فرهنگ نوشتاري و گفتاري اصطلاحات حقوقي و فقهي/ سيداحمد ميربابايي.- [ويرايش ۲].- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۱.

  ۹۰۰۴

  KMH‎ ۲۸۱۰‎ /م۹م۳ ۱۳۹۳

  محشي قانون ديوان عدالت اداري و قانون تشکيل سازمان بارزسي کل کشور/ عليرضا ميرزايي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۳.

  ۹۰۰۵

  K‎ ۵۴۲‎ /ع۴ت۳ ۱۳۹۳

  تحقيقات قضايي در قتل/ نويسنده نورالله عزيزمحمدي.- [ويرايش ۱].- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۳.

  ۹۰۰۶

  KMH‎ ۱۲۶۴‎ /م۸م۳ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات کار/ [پژوهشکده شهر دانش].- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۰۰۷

  KMH‎ ۵۶‎ /م۸م۳ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات ثبت املاک/ [پژوهشکده شهر دانش].- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۰۰۸

  K‎ ۳۲۴۰‎ /د۹س۸ ۱۳۹۵

  سلسله مراتب در حقوق بين الملل: جايگاه حقوق بشر/ اريکا دي وت، جوري ويدمار؛ ترجمه سيدحامد صفوي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۰۱۰

  JZ‎ ۱۳۰۵‎ /ق۲د۹ 1391

  ديپلماسي و روابط بين الملل/ فرهاد قاسمي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۱.

  ۹۰۱۱

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ح۷ب۲ ۱۳۹۴

  بايسته هاي حقوق جزاي عمومي (دوره مبسوط ۱و۲و۳)/ مولفان عباس حق پناهان، ابوالفضل عامري شهرابي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۹۰۱۲

  BP‎ ۱۸۲‎ /۳۴ش۴ ۱۳۸۲

  شرح تحرير الروضه نکاح و طلاق/ ترجمه و شرح حميد فرجي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۸۲.

  ۹۰۱۳

  KMH‎ ۳۵۷۳‎ /ب۲ش۹ ۱۳۹۴

  شناسايي عوامل کليدي موثر بر تمکين مالياتي موديان بر اساس مدل سه شاخگي/ نويسنده محمد باقري؛ ويراستار طاهره ميرصفي.- تهران: نسل نوانديش، ۱۳۹۴.

  ۹۰۱۵

  KMH‎ ۲۰۶۴‎ /۵ ۱۳۵۸۸ق۲ ۱۳۸۹

  [ايران. قانون اساسي (جمهوري اسلامي)]

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۸ اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب ۱۳۶۸ قانون مدني جلد اول - جلد دوم - جلد سوم/ تدوين جهانگير منصور.- تهران: دوران، ۱۳۸۹.

  ۹۰۱۶

  K‎ ۲۳۰‎ /و۲م۷ ۱۳7‎۶

  مقدمه ي علم حقوق/ قدرت الله واحدي.- تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶.

  ۹۰۱۷

  K‎ ۲۳۰‎ /ک۲م۷ ۱۳73

  مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران/ ناصر کاتوزيان.- تهران: شرکت انتشار، شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۳.

  ۹۰۱۸

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ن۹ن۸ 1377

  نگاهي به قانون مجازات اسلامي (۱۳۷۵ - ۱۳۷۰) همراه با چند مقاله حقوقي ديگر/ تاليف رضا نوربها.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۷۷.

  ۹۰۱۹

  KMH‎ ۵۰۰‎ /ن۹۵ح۷ ۱۳77

  حقوق مدني ۶: عقود معين (يک): بيع، بيع شرط، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه/ تاليف پرويز نوين، عباس خواجه پيري.- تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۷.

  ۹۰۲۰

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ۲آ‎9 1388

  آيين دادرسي کيفري/ علي خالقي.- ويرايش ۳.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۸۸.

  ۹۰۲۲

  DSR‎ ۱۶۰۰‎ /م۲ن۶ ۱۳۸۸

  نظام دو قطبي و جنگ ايران و عراق/ ابراهيم متقي.- تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، ۱۳۸۸.

  ۹۰۲۳

  DSR‎ ۱۶۴۳‎ /ق۲م۲ ۱۳۸۸

  مباحثي درباره پايان جنگ عراق و ايران ( مجموعه مقالات)/ مقدمه و تنظيم مهدي قاسم پور.- تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، ۱۳۸۸.

  ۹۰۲۴

  HM‎ ۱۲۰۶‎ /ق۴ت۸ ۱۳۹5

  تکنيک هاي عمليات رواني در حوزه رسانه و خبر/ نويسنده احمد قديري ابيانه.- شهرري: دانشياران ايران، ۱۳۹۵.

  ۹۰۲۵

  KMH‎ ۲۶۱۳‎ /ه۲م۸ ۱۳۹۴

  منشور قضاء/ سيدمحمود هاشمي شاهرودي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۴.

  ۹۰۲۶

  BP‎ ۲۳۱‎ /ه۲م۸ ۱۳۹۴

  منشور سياست/ سيدمحمود هاشمي شاهرودي.- قم: بنياد فقه و معارف اهل البيت عليهم السلام، ۱۳۹۴.

  ۹۰۲۷

  K‎ ۵۲۶۱‎ /ه۸م۳ ۱۳۹۵

  مجموعه مقالات همايش کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها ۱۲ و ۱۳ آذر ۱۳۹۳/ انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۹۰۲۸

  KMH‎ ۲۷۲۰‎ /الف۸ح۷

  حقوق اداري/ محمد امامي، کوروش استوارسنگري.- ويرايش ۳.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۳ -.

  ۹۰۲۹

  K‎ ۸۹۱‎ /ص۲م۵ ۱۳۹۵

  مسووليت ناشي از عيب طراحي و ساخت در قراردادهاي کليد در دست و EPC/ روح اله صابري؛ زير نظر و با ديباچه محمدعلي بهمئي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۰۳۰

  PE‎ ۱۱۲۷  /الف۵و۲ ۱۳۹۲

  زبان انگليسي تخصصي: متون اسلامي، تبليغي/ محمود واعظي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۲.

  ۹۰۳۱

  KMH‎ ۹۹۸‎ /الف۹م۳ ۱۳۹۰

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث/ معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات.- ويراييش۱.- تهران: رياست جمهوري، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار، ۱۳۹۰.

  ۹۰۳۲

  PJ‎ ۶۱۹۰‎ /ع۵ف۴ ۱۳۶۳

  الفروق في اللغة : درباره تفاوت لغات مترادف/ ابوهلال عسکري؛ ترجمه، تعليق و تصحيح محمد علوي مقدم، ابراهيم الدسوقي شتا.- مشهد: آستان قدس رضوي، اداره امور فرهنگي، ۱۳۶۳.

  ۹۰۳۳

  BP‎ ۹۱‎ /۴۴ت۷ ۱۳۷۵

  [تفاسير شيعه -- قرن ۱۴]

  تفسير نور/ تاليف محسن قرائتي.- قم: موسسه در راه حق، ۱۳۷۵.

  ۹۰۳۴

  KMH‎ ۳۲۷۲‎ /الف۹م۳ ۱۳۸۴

  مجموعه قوانين و مقررات صنايع/ رياست جمهوري، معاونت حقوقي و امور مجلس؛ تهيه و تنظيم اداره کل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات؛ تدوين و تنقيح شهرزاد شميري، سکينه قنبري.- تهران: رياست جمهوري، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور ، اداره چاپ و انتشار، ۱۳۸۴.

  ۹۰۳۵

  DS‎ ۳۷۱‎ /۳ /الف۵ب۴ ۱۳۸۹

  بررسي ابعاد حقوقي حمله آمريکا به افغانستان/ سيد رضا اسلامي.- مازندران: شلفين، ۱۳۸۹.

  ۹۰۳۶

  KMH‎ ۲۹۳۰‎ /الف۹الف۴ ۱۳۶۵

  ارزش معاملاتي املاک تهران شميران شهرري و حومه (بانضمام نقشه بلوکها)/ اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي.- تهران: وزارت امور اقتصادي و دارايي، اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي، ۱۳۶۵.

  ۹۰۳۷

  HQ‎ ۷۹۹‎ /س۲ب۴ ۱۳۸۱

  بررسي وضعيت جمعيت جوانان/ پژوهش و تحقيق سازمان ملي جوانان.- تهران: اهل قلم، ۱۳۸۱.

  ۹۰۳۸

  HQ‎ ۷۹۹‎ /س۲۴ب۴ ۱۳۸۱

  بررسي وضعيت مهاجرت جوانان/ پژوهش و تحقيق سازمان ملي جوانان.- تهران: اهل قلم، ۱۳۸۱.

  ۹۰۳۹

  HQ‎ ۷۹۹‎ /س۲۴۸ب۴ ۱۳۸۱

  بررسي وضعيت اوقات فراغت جوانان/ پژوهش و تحقيق سازمان ملي جوانان.- تهران: اهل قلم، ۱۳۸۱.

  ۹۰۴۰

  HC‎ ۵۹‎ /۷۳ج۹ ۱۳۷۰

  جهان مسلح، جهان گرسنه: به عمل کار برآيد/ ويلي برانت؛ ترجمه هرمز همايون پور.- تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، ۱۳۷۰.

  ۹۰۴۱

  DK‎ ۹۲۱‎ /۵۳ت۲ ۱۳۸۱

  تاجيکان در آينه تاريخ/ امامعلي رحماناف.- دوشنبه: عرفان، ۱۳۸۱.

  ۹۰۴۲

  م PIR‎ ۲۹۵۴‎ /د۹ل۷ ۱۳۳۷

  لغت نامه/ تاليف علي اکبر دهخدا؛ زير نظر محمد معين؛ مقدمه بقلم گروهي از نويسندگان.- تهران: دانشگاه تهران سازمان لغت نامه دهخدا، - ۱۳۳۷.

  ۹۰۴۳

  BP‎ ۱۵۹‎ /۸۲م۲ ۱۳۷۳

  مباحث اصولي: تقريرات درسهاي اصول/ محمدفاضل لنکراني؛ تهيه و تنظيم محمدرضا پروازي.- قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي، ۱۳۷۳.

  ۹۰۴۴

  DS‎ ۳۸‎ /۴۲ن۵ ۱۳۶۴

  نسائم الاسحار من لطائم الاخبار در تاريخ وزراء/ تاليف ناصرالدين منشي کرماني؛ بتصحيح و مقدمه و تعليق مير جلال الدين حسيني ارموي محدث.- تهران: اطلاعات، ۱۳۶۴.

  ۹۰۴۵

  DSR‎ ۱۴۰۷‎ /ک۵ت۲ ۱۳۷۳

  تاريخ مشروطه ايران/ نوشته احمد کسروي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۷۳.

  ۹۰۴۶

  BP‎ ۱۸۳‎ /۳۹ج۲ ۱۳۵۴

  جامع الشتات/ تاليف الميرزا ابي القاسم بن الحسن الجيلاني القمي.- تهران: شرکة الرضوان، ۱۳۵۴.

  ۹۰۴۷

  HG‎ ۸۰۵۱‎ /الف۸ب۹ ۱۳۴۵

  بيمه/ تاليف مصطفي امير معزي.- ۱۳۴۵.

  ۹۰۴۸

  KZ‎ ۱۲۹۸‎ /۳۴م۳ ۱۳۴۵

  مجموعه قراردادهاي بين المللي چندجانبه ايران در ادوار جامعه ملل و سازمان ملل متحد/ بکوشش محمدعلي هدايتي.- تهران: تابان(چاپخانه)، ۱۳۴۵.

  ۹۰۴۹

  PJ‎ ۶۱۴۱‎ /ب۹ت۳ ۱۳۵۰

  تحفه احمديه در شرح الفيه بضميمه ارجوزه در شرح جمل عربيه/ تاليف احمد بهمنيار.- تهران: حيدري(چاپخانه)، ۱۳۵۰.

  ۹۰۵۰

  BP‎ ۲۱۱‎ /۵۴ک۲ ۱۳۲۹

  کتاب عقائد الاسلام در اعتقادات انام/ از تاليفات حسين عرب باغي؛ به تصحيح فخرالدين برقعي قمي.- تهران: آفتاب(چاپخانه)، ۱۳۲۹.

  ۹۰۵۱

  BP‎ ۲۲۶‎ /۵۷ت۷

  تقيه سپري براي مبارزه عميقتر/ ناصر مکارم شيرازي.- قم: هدف.

  ۹۰۵۲

  PJ‎ ۶۱۴۱‎ /ب۹ن۳ ۱۳۵۴

  النحو الجامع : شامل کليه مباحث نحو  توام با ترکيب و توضيح/ تاليف محسن بينا.- قم: محسن بينا، ۱۳۵۴.

  ۹۰۵۳

  BP‎ ۱۱۴‎ /الف۸س۲ ۱۳۳۹

  السبيکة البيضا/ تاليف محمد حسن الميرجهانيالطباطبائي المحمدآبادي الجرقوئي الاصفهاني.- تهران: علمي(چاپخانه)، ۱۳۳۹.

  ۹۰۵۴

  BP‎ ۱۸۳‎ /۹ /الف۴ر۵ ۱۳۲۷

  [توضيح المسائل. شرح]

  رساله وجيزة المسائل/ يونس الموسوي النجفي الاردبيلي.- تهران: سپهر(چاپخانه)، ۱۳۲۷.

  ۹۰۵۵

  PN‎ ۴۱۲۹‎ /ف۲ف۴ ۱۳۴۴

  آئين سخنوري/ نگارش محمدعلي فروغي.- تهران: زوار، ۱۳۴۴.

  ۹۰۵۶

  KMH‎ ۲۶۰۲‎ /الف۹م۳ ۱۳۷۱

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: شامل، قوانين تصويب نامه ها، آئين نامه ها، اساسنامه ها و قوانين و مقررات مستخرج از ساير قوانين و مقررات از شهريور ماه سال ۱۳۴۴ تا زمستان ۱۳۷۰/ تدوين دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۱.

  ۹۰۵۷

  BP‎ ۲۲۳‎ /۸ /الف۴آ۹ ۱۳۶۴

  آيات الولاية/ سيد کاظم ارفع.- تهران: فيض، ۱۳۶۴.

  ۹۰۵۸

  BP‎ ۲۵۸‎ /م۳الف۳ ۱۳۲۹

  کتاب اختيارات/ منسوب بعلامه مجلسي.- تهران: علمي(چاپخانه)، ۱۳۲۹.

  ۹۰۵۹

  BP‎ ۱۹۷‎ /ق۸ح۸

  حل المواريث: مشتمل بر چهار قسمت : جدول وراث دونفري، جدول وراث چند نفري،  آيات وارده، کليات از قواعد ارث با عبارات موجز/ تاليف ميرزا محمد تقي قمي.- تهران: پروين(چاپخانه).

  ۹۰۶۰

  BP‎ ۲۱۹‎ /۶۵خ۹ ۱۳۷۵

  خير الاثر در رد جبر و قدر: به ضميمه دو رساله ديگر در کسب و اقسام فاعل/ حسن حسن زاده آملي.- قم: حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسلامي، مرکز انتشارات، ۱۳۷۵.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27666102
اکنون :
52