جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 214454
  تاریخ انتشار : 9 مرداد 1396 15:39
  تعداد بازدید : 466

  تازه های کتاب های فارسی مهر ماه 95

  تازه های کتاب های فارسی مهر ماه 95


  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۹۱۷۸

  K‎ ۵۵۹‎ /م۹ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق تطبيقي: (مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي ايران، فرانسه و آمريکا)/ سيدسعيد ميرمحمدي.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۴.

  ۹۱۷۹

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /س۲9ح7 ۱۳۹۳

  حقوق جزاي عمومي/ تاليف اسماعيل ساولاني.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۳.

  ۹۱۸۰

  KMH‎ ۴۶۶۸‎ /الف۳ر۲ ۱۳۹۴

  راهنماي تنظيم شکواييه هاي کيفري بر اساس نرم افزار فرم هاي قضايي/ غلامرضا اخلاقي.- ويرايش ؟.- تهران: آداک، ۱۳۹۴.

  ۹۱۸۱

  KMH‎ ۲۷۵۴‎ /ق۴ق۹ ۱۳۹4

  [ايران. قوانين و احکام]

  قوانين و مقررات برگزاري مناقصه و مزايده/ تدوين و گردآوري علي قره داغلي.- تهران: مربع آبي، روزنامه مناقصه مزايده، ۱۳۹۴.

  ۹۱۸۲

  K‎ ۵۰۱۵‎ /خ۲ج۵ ۱۳۹۵

  جستارهايي از حقوق جزاي بين الملل/ علي خالقي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۱۸۳

  K‎ ۱۰۶۰‎ /۸۴ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانکي/ تاليف حسين قربانيان.- شاهرود: قانون و قلم، ۱۳۹۴.

  ۹۱۸۴

  KZD‎ ۱۱۴۵‎ /الف۸ح۷ ۱۳۹۳

  حقوق بين الملل فضا: موافقتنامه امداد و نجات فضانوردان و کنوانسيون ثبت اشياء فضايي/ تاليف الهام امين زاده؛ با همکاري يونس علاقه بندحسيني محمد سعيدي.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ۱۳۹۳.

  ۹۱۸۵

  KMH‎ ۶۴۶‎ /ج۸د۹ ۱۳۹۴

  دوره پيشرفته اموال و مالکيت/ مولف اميرعلي جليلي؛ به سفارش موسسه کمک آزمون عدالت گستر جم.- تهران: انتشارات شريف، ۱۳۹۴.

  ۹۱۸۶

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ۲آ۹ ۱۳۹۵

  آيين دادرسي کيفري/ علي خالقي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵ -.

  ۹۱۸۷

  K‎ ۳۱۶۵‎ /و۹ک۸ ۱۳۹4

  کليات حقوق اساسي/ محمدرضا ويژه.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۴.

  ۹۱۸۸

  KMH‎ ۴۸‎ /۷ /الف۳ر۲ ۱۳۹۲

  راهنماي نگارش احکام حقوقي: (قواعد نگارش احکام)/ تاليف جعفر اخترنيا.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۲.

  ۹۱۸۹

  KMH‎ ۴۸‎ /۷ /الف۳ر۲۸ ۱۳۹۲

  راهنماي نگارش کارشناسي/ تاليف جعفر اخترنيا.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۲.

  ۹۱۹۰

  KMH‎ ۴۸‎ /۷ /الف۲ر۲۷ ۱۳۹۲

  راهنماي آيين نگارش حقوقي شراکت مدني/ اسناد تجاري/ تاليف جعفر اخترنيا.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۲.

  ۹۱۹۱

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /س۲آ۹

  آيين دادرسي کيفري براساس آخرين اصلاحات مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴/ تاليف اسماعيل ساولاني.- ويرايش ؟.- تهران: مشاهير دادآفرين، ۱۳۹۴-.

  ۹۱۹۲

  K‎ ۳۷۵‎ /ع۸م۲ ۱۳۹۴

  مباني رويکرد اجتماعي به حقوق: جستاري در نظريه هاي جامعه شناسي حقوق و بنيادهاي حقوق ايران/ عبدالرضا عليزاده.- قم ؛ تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۴.

  ۹۱۹۳

  KMH‎ ۵۰۰‎ /ج۸د۹ ۱۳۹۴

  دوره پيشرفته شفعه، وصيت، ارث/ مولف اميرعلي جليلي؛ به سفارش موسسه کمک آزمون عدالت گستر جم.- تهران: انتشارات شريف، ۱۳۹۴.

  ۹۱۹۴

  K‎ ۸۹۱‎ /گ۲ق۴ ۱۳۹۳

  قراردادهاي ساخت و ساز بين المللي به همراه تفسير فرم هاي طراحي و ساخت فيديک/ نويسنده ويليام گادوين؛ مترجم محمدصالح جابري.- تهران: نشر تيسا، ۱۳۹۳.

  ۹۱۹۵

  BP‎ ۱۹۰‎ /آ۷ب۴ ۱۳۹۵

  بررسي تطبيقي آثار فساد عقد در بين مذاهب اسلامي/ مولف علي آقاجاني سپهري.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۵.

  ۹۱۹۶

  KZ‎ ۴۰۸۰‎ /پ۹ب۴ ۱۳۹۵

  بدعت مسئوليت حمايت در بحران سوريه از منظر حقوق بين الملل/ مولف محمدامين پوراسد.- تهران: جاودانه: جنگل، ۱۳۹۵.

  ۹۱۹۷

  KMH‎ ۴۴۰‎ /پ۴ت۳ ۱۳۹۵

  تحقيقات قضايي/ پژوهشگاه قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵.

  ۹۱۹۸

  KMH‎ ۱۰۴۳‎ /ص۷ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق تجارت شرکت هاي تجارتي در نظام حقوقي ايران/ تاليف و گردآوري کورش صفرکوپايه.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۵.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27665859
اکنون :
61