جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 216635
  تاریخ انتشار : 12 مرداد 1396 10:6
  تعداد بازدید : 430

  سایر مصوبات

  سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1396/04/21 تا 1396/04/31

  سایر مصوبات منتشره از

    1396/04/21 لغايت 1396/04/31

   در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
  ساير مصوبات

  نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        

   

     نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21072-25/04/1396

  ۸۸۲ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

  شماره ۲۹۰۵۸هـ/ب ـ۱۳۹۶/۴/۱۸

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۴۳۳۸/ت۵۳۲۱۲هـ مــورخ ۱۳۹۶/۳/۳، موضوع: «اصلاح ردیف«۴» جدول ذیل بند«۱» تصویب نامه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت۴۸۰۶۷هـ مــورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و ...»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

  «نظر به اینکه مصوبه اصلی هیئت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۴۴۸/ت۴۸۰۶۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ مستنداً به بندهای(۱ـ۳ـ۲۴) و (۷ـ۲۴) قانون بودجه سال۱۳۹۱ به تصویب رسید تا وجوه تعیین شده در بند(۴) از جدول منضم به مصوبه بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی ناظر به راه آهن اهواز ـ بندر امام (ره) به مصرف برسد و با توجه به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالیانه دانستن احکام بودجه و از آنجا که طبق بند«۱۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور: «احکام این قانون در سال۱۳۹۱ قابل اجرا است» و عملاً بدون وجود نصّ قانونی، امکانی برای تعمیم و تسرّی دادن احکام بودجه سالانه به سال های بعد متصوّر نمی باشد، بنابراین، اقدام دولت در تصویب نامه اصلاحی اخیرالتصویب که مشعر بر تغییر عنوان پروژه از «راه آهن اهواز ـ خرمشهر» به «راه آهن خرمشهر ـ سربندر» بوده و تغییر عنوان باعث می شود تا وجوه اختصاص یافته در محلّی به مصرف برسد که متفاوت با نظر قانون گذار به شرح مندرج در بندهای شمارش شده از قانون بودجه سال۱۳۹۱، می باشد، علی هذا اقدام هیئت محترم وزیران به تغییر عنوان پروژه که منجر به تغییر محل مصرف وجوه اختصاص یافته می گردد، مغایر قانون است.»

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28202782
اکنون :
80